Rugăciuni

1284

 

Rugăciunea soților care nu au copii

„Binecuvântat ești Tu, Dumnezeul părinților noștri, și binecuvântat este numele Tău cel sfânt și slăvit întru toți vecii! Să Te binecuvânteze pe Tine cerurile și toate făpturile Tale! Tu ai făcut pe Adam și Tu ai făcut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor și sprijin, și din ei s-a născut neamul omenesc. Tu ai zis: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui”. Și acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Binevoiește de a avea milă de ea și de mine și a ne duce împreună până la bătranețe!”, s-a rugat Ție Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvântare și i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale.

 

 

 

 

Rugăciunea femeii înainte de naștere

Marie, Maică Preacurată, ceea ce ai purtat în pântecele tău cel binecuvântat pe Mântuitorul a toata lumea, înconjoară-mă pe mine, păcătoasa, cu dragostea ta de Maică și cu rugăciunea mea la Fiul tău și Dumnezeul nostru, ca să-mi binecuvânteze pruncul pe care-l port în pântece și să mă învrednicească să-l aduc la lumină în chip firesc și sănătos, întărindu-mă cu puterea dreptei Sale, întru care bine am nădăjduit. Amin.

 

 

 

Rugăciunea mamei după naștere

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, din adâncul inimii mele, pentru pruncul pe care Tu mi l-ai dăruit și pe care Ție Ți-l închin, dimpreună cu toată viața mea, întru care ai binevoit. Dăruiește-i, Stăpâne, viață ca să se nască din nou, din apă și din Duh, ca fiu al Tău după har, în Taina Sfântului Botez. Ajută-mă, Iubitorule de oameni, să-l cresc în pace, ca pe un mădular binecuvântat al Bisericii Hristosului Tău. Și întreaga noastră familie păzește-o întru dragostea Ta, dăruindu-i toate cele spre trebuință, după marea Ta milă, putere și înțelepciune. Că noi Ție Îți încredințăm sufletele și trupurile noastre, Ție ne rugăm pentru noi înșine, și unii pentru alții, și numele Tău, de viață făcătorul, în veci îl preamărim: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

144292465