Istoric și statut

ASOCIAŢIA DE EDUCAŢIE PRENATALĂ DIN ROMÂNIA

 

Creată în 2003 şi membră a OMAEP (Organizaţia Mondială a Asociaţiilor de Educaţie Prenatală) din 2005, ASOCIAŢIA DE EDUCAŢIE PRENATALĂ DIN ROMÂNIA este o organizaţie nonguvernamentală, neconfesională, apolitică şi non profit, al cărei scop este de a promova conceptul de educaţie prenatală şi de a oferi informații necesare viitorilor părinți pentru adoptarea unor noi comportamente, care să asigure dezvoltarea armonioasă a copiilor ce se vor naşte.

În perioada prenatală se pun bazele sănătăţii fizice şi psihice ale viitoarei ființe, se crează premisele viitorului său caracter, capacității de relaționare, stimei sale de sine.

Educaţia prenatală deschide, prin informații bazate pe dovezi, această nouă perspectivă asupra dezvoltării ființei umane.

Viitori părinți, profesioniști, lideri de opinie, membri ai comunității sunt cu toții invitați să se alăture acestui demers de transformare a societății, pornind de la un prim pas : educația prenatală.

Asociaţia de Educaţie Prenatală din România este persoană juridică română, având forma juridică de organizare nonguvernamentală, neconfesională, apolitică, nonprofit.

Este organizată şi funcţionează în temeiul dispoziţiilor legale în vigoare şi ale statutului său.

 

Asociaţia de Educaţie Prenatală din România are drept scop să promoveze conceptul de educaţie prenatală şi informaţiile ştiinţifice necesare adoptării de către viitorii părinţi a unor noi comportamente, care să asigure dezvoltarea armonioasă a copiilor ce se vor naşte.

Demersul asociaţiei se fundamentează pe principiul – susţinut de rezultatele cercetărilor în domeniu – conform căruia viaţa mamei, la nivel fiziologic, afectiv şi mental, are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării embrionului şi fătului. La fel de important este şi rolul tatălui înainte de concepţie şi în momentul concepţiei.

Exista studii care demonstrează o legătură directă între modul de viaţă al ambilor părinţi şi starea de sănătate a viitorului copil.

 

Extrase din statut: Capitolul II. SCOP, OBIECTIVE, MIJLOACE

Art. 6. Scopul Asociaţiei de Educaţie Prenatală din România este să promoveze conceptul de educaţie prenatală şi informaţiile ştiinţifice necesare adoptării de către viitorii părinţi a unor noi comportamente care să asigure dezvoltarea armonioasă  a copiilor ce se vor naste.

 

Art. 7. Obiectivele Asociaţiei de Educaţie Prenatală din România sunt:

 1. 1.      Formarea unor categorii de personal care lucrează în sistemul sanitar şi în alte domenii  în vederea promovării unui mod de viaţă sănătos şi armonios al gravidei şi cuplului care doreşte să aducă pe lume copii.

 

 1. 2.      Informarea şi educaţia gravidei / cuplului în vederea adoptării unui comportament  sănătos vizînd igiena sarcinii, asigurarea condiţiilor optime dezvoltării fizice şi psihologice a fătului şi copilului.

 

 1. 3.      Educaţia femeilor, tinerilor, adolescenţilor pentru creşterea gradului de responsabilitate în asumarea rolului de viitor parinte.

 

 1. 4.      Elaborarea şi derularea unor programe de cercetare cu rolul de a evidenţia impactul factorilor care influenţează comportamentul parintilor şi în special al mamei asupra dezvoltării prenatale a fătului,  nou născutului şi copilului în primii ani de viaţă.

 

 1. 5.      Militarea pentru prevenţia violenţei împotriva femeii gravide şi a fătului, promovarea drepturilor acestora pentru desfăşurarea sarcinii şi naşterii în condiţii de siguranţă.  

 

Art. 8. Pentru indeplinirea scopului său, Asociaţia îşi propune ca mijloace:

 1. 1.      Efectuarea de studii de cercetare şi difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice din domeniul medicinei, psihologiei etc. care să contribuie la dezvoltarea unor comportamente sănătoase ale femeii gravide si cuplului;
 2. 2.      Cooperarea cu ministerele de resort (Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cu orice persoană/asociaţie/instituţie guvernamentală şi nonguvernamentală, internă şi internaţională, în scopul promovării Educaţiei Prenatale;
 3. 3.      Formarea de bază şi continuă a personalului care lucrează în sistemul sanitar şi în alte domenii în vederea adoptării şi promovării conceptului de Educaţie Prenatală;
 4. 4.      Promovarea valorilor Educaţiei Prenatale prin  artă;
 5. 5.      Organizarea de simpozioane, conferinţe, congrese, seminarii şi expoziţii;
 6. 6.      Elaborarea de materiale educaţionale, servicii de publicare de cărţi sau alte materiale pe suport tipografic, electronic sau pe internet;
 7. 7.      Antrenarea / utilizarea mass media în vederea promovării conceptului şi valorilor Educaţiei Prenatale;
 8. 8.      Formarea membrilor Asociaţiei pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi existente la nivel mondial pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociatiei;
 9. 9.      Atragerea de fonduri în vederea organizării şi/sau creării unor centre de educaţie prenatală pentru femeile gravide / cuplurile care aşteaptă un copil;

10. Cumpărarea, vânzarea sau închirierea de imobile pentru buna desfăşurare a activităţilor Asociaţiei. În vederea unor achiziţii imobiliare care necesită un împrumut este necesar să se obţină mai înainte aprobarea Adunarii Generale ordinare sau extraordinare, cu majoritatea absolută a membrilor sai;

11. Efectuarea de demersuri pe lânga organisme oficiale, interne si internaţionale pentru acordarea unui sprijin necesar îndeplinirii programului Asociaţiei;

12. Demersuri pe langă forţele sociale şi politice pentru adoptarea unei legislaţii favorabile educaţiei prenatale.

 

 

Asociaţia de Educaţie Prenatală din România promovează cele 10 Principii ale Educaţiei Prenatale Naturale care:

1. Dezvoltă conştiinţa responsabilităţii parentale în formarea viitorului lor copil

2. Oferă ocazia transformării partenerilor de cuplu în părinţi, consolidând familia şi societatea

3. Dă o şansă viitorului copil de a se hrăni sănătos în toate planurile, prin alimentaţie, respiraţie, sentimente, gânduri, idealuri, pentru a-şi manifesta prezenţa sa unică şi a-şi pregăti cele mai bune condiţii de viaţă

4. Facilitează acţiunea unei chei care deschide toate porţile : dragostea parentală, consolidând astfel siguranţa emoţională şi respectul de sine al noii fiinţe în formare

5. Trezeşte în viitoarea mamă şi în viitorul tată aptitudinile esenţiale de pedagogie prin modul lor de a trăi şi de a comunica cu viitorul lor copil

6. Invită viitorii părinţi să-şi exprime conştient gândirea pozitivă şi creativitatea pentru a activa virtuţile dorite pentru viitorul copil

7. Valorizează mama, identitatea sa, oferindu-i o nouă perspectivă asupra importanţei lucrării pe care o desfăşoară neîntrerupt în perioada prenatală, îndeplinind un rol  fundamental în dezvoltarea societăţii umane

8. Atrage atenţia familiei şi societăţii asupra calităţii informaţiilor din mediu, înregistrate şi memorizate de celulele viitorului copil, care încă de la concepţie se formează şi se informează în acelaşi timp.

9. Transformă toate experienţele începutului : concepţie, sarcină, naştere, prima întâlnire mamă-copil, alăptare, în evenimente fericite ale vieţii

10. Oferă societăţii un instrument eficace pentru prevenţia  fundamentală a violenţei şi comportamentelor antisociale, pentru consolidarea păcii şi a armoniei dintre oameni.

 

ACTIVITĂŢI

Asociaţia de Educaţie Prenatală din România oferă profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi educaţiei informaţii şi instrumente pentru a facilita consilierea cuplurilor care aşteaptă sau care îşi doresc un copil.

În acest sens, asociaţia organizează programe de formare pentru profesionişti în domeniul educaţiei prenatale, stil de viaţa sănătos / ecologic, prevenirea violenţei împotriva mamei şi a copilului, managementul stress-ului, comunicare, în scopul perfecţionării abilităţilor de consiliere a cuplurilor care aşteaptă sau care îşi doresc un copil.

Organizează întâlniri cu viitorii părinţi în sesiuni de educaţie prenatală.

Furnizează profesorilor şi elevilor din gimnaziu elemente de educaţie pentru sănătate / educaţie prenatală prin conferinţe, prezentări, piesă de teatru.

Elaborează şi distribuie materiale (pliante, manuale, cărţi, CD, DVD-uri) şi promovează informaţii din domeniu.

Furnizează informaţii către mass-media privind promovarea educaţiei prenatale naturale.

 

 

PROIECTE

2006-2008 Proiect Grundtvig 2 – Parteneriate pentru învăţare, Formation des formateurs et diffuseurs de l’éducation prénatale préparant la parentalité, derulat în parteneriat cu asociaţiile de educaţie prenatală din : Grecia (coordonator), Franţa, Spania, Letonia.

2009-2011 proiect Grundtvig 2- Parteneriate pentru învăţare, „Formation des formateurs et conseillers en Education Prénatale pour le personnel et la clientèle des entreprises’’, împreună cu asociaţiile omologe din Grecia (coordonator), Franţa, Letonia, Bulgaria

În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat următoarele activităţi :

 • Elaborarea curriculum-ului de formare de formatori în domeniul educaţiei prenatale naturale, respectiv a manualelor formatorului şi educatorului prenatal
 • Sesiuni de formare a profesioniştilor din sănătate în domeniul educaţiei prenatale
 • Întâlniri cu viitorii părinţi în sesiuni de formare / educaţie prenatală
 • Întâlniri cu elevii pentru sesiuni de educaţie pentru viaţă, care include şi educaţia prenatală
 • Traducerea, editarea şi distribuirea cărţii lui Marie-Andree Bertin: „Educaţia Prenatală Naturală, o speranţă pentru copil, familie, societate”.

În 2011 a fost aprobat un nou proiect Grundtvig – Formation unissant science récente et traditions populaires sur la parentalité en période prénatale, pour une diffusion globale, concernant les professionnels et tout public, cu parteneri din Grecia, Cipru, Belgia si Letonia.

În cadrul acestul proiect Asociaţia a elaborat un CD cu cântece de leagăn denumit „Strop de soare” destinat viitorilor părinţi – CD-ul a fost avizat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor  din România şi va fi lansat în cursul anului 2013.