Descriere Proiect PEACE SITE

1992

Titlu: Educația parentală și conștientizarea comunității pentru a permite includerea socială a adolescenților expuși riscului de a deveni părinți SITE PEACE

Categoria proiectului: Erasmus+ Parteneriat strategic
Key Action 2 Sector: Educația adulților
Numărul proiectului 2017-1-RO01-KA204-037448

Perioada de derulare a proiectului: 24 luni,  01.09.2017- 31.08.2019

Coordonator: Asociația de Educație Prenatală din România

Parteneri: sunt 6 parteneri:

din Italia: Universita per Stranieri di Perugia
din Grecia: Elliniki Etairia Progennitikis Agogis
din Letonia: Latvijas Perinatalas Attistibas Biedriba
din Cipru: Kipriaki  Etairia Progennitikis Agogis
din România: Fundația ROMTENS  ROMTENS
din Belgia: Education Prenatale – Information

Obiectivul principal al proiectului PEACE SITE: Facilitarea schimburilor de experiențe și idei, bune practici și metode de educare a părinților și a copiilor lor, (în special a adolescenților cu risc de a deveni părinți), dintre organizațiile din România, Letonia, Belgia, Grecia, Cipru și Italia, dezvoltând și consolidând  rețele de cooperare prin creșterea capacității acestora de a funcționa la nivel transnațional.

Proiectul se va axa pe îmbunătățirea și extinderea unei oferte de oportunități de învățare de calitate adresată părinților în scopul consolidării cunoștințelor, abilităților și atitudinilor pentru o mai bună relație de comunicare cu copiii, în scopul adoptării unui stil de viață sănătos, prin educația sexuală și educația prenatală, pentru sănătatea și dezvoltarea lor.

Obiecive specifice

1. Creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul abordărilor și metodologiilor care sunt eficiente în domeniul prevenirii sarcinii la adolescenți

2. Dezvoltarea unei platforme interactive, ușor de utilizat, multilingve pentru facilitarea comunicării consilier-părinte-adolescent

3. Introducerea unei aplicații pe telefonul mobil pentru îmbunătățirea comunicării consilier-părinte-adolescent, în domeniul prevenirii sarcinii la adolescenți

Principalele activități ale proiectului 

  • Vor fi 4 întâlniri transnaționale: în România (noiembrie 2017), Grecia (mai 2018), Italia (octombrie 2018) și Letonia (iulie 2019), cu 2 participanți din partea fiecărui partener.
  • Vor fi 6 produse intelectuale:

O1. Studiu comparativ 05.10.2017-31.01.2018

O2. Curriculum de formare și acreditare 31.01.2018-01.07.2018

O3. Materiale de instruire pentru cursuri 01.02.2018-01.09.2018

O4. Website și platforma de e-learning 1.02.2018-30.11.2018

O5. Instrumentul de consiliere utilizând aplicația Onscreen Doodle Whiteboard 01.03.2018 – 31.06.2018

O6. Aplicație telefon mobil 01.09.2018-31.12.2018

  • Vor fi 2 Activități de formare:

C1. Sesiune de instruire pe termen scurt a personalului dinc adrul organizațiilor consorțiului în Grecia 16 participanți, 3 zile în mai 2018

C2. Mobilitatea formabililor adulți în România 25 de participanți, 3 zile în luna mai 2019

  • Se vor organiza 6 evenimente de diseminare în cele 6 țări ale partenerilor consorțiului PEACE SITE,  pentru cel puțin 20 de participanți/fiecare, în prima jumătate a anului 2019

Rezultate așteptate 

– intensificarea utilizării (în rândul părinților) noii tehnologii de formare prin e-learning și învățarea mixtă (inclusiv broșuri, materiale video și audio)

– îmbunătățirea motivării părinților pentru a dobândi competențe de comunicare pentru o mai bună interacțiune între părinți și copii

– evaluarea nivelul interacțiunii părinte-copil și abilitățile de comunicare prin utilizarea unui chestionar de identificare a nevoilor

– creșterea încrederii adolescenților în valorile familiei și respectarea acestora prin adoptarea unui comportament și alegeri sănătoase pentru a preveni abandonul școlar și excluziunea socială

– stabilirea de parteneriate strategice transnaționale între organizațiile participante pentru a face schimb de bune practici